Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


 
Informatyka

Zajęcia organizowane są przez
mgr Tomasza Hermę

 

 

Celem zajęć informatycznych jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych.
Uczniowie wykonują ćwiczenia w edytorach grafiki (Tux Paint, Paint, Photofiltre, Gimp), edytorach tekstu (Wordpad, OpenOffice, Microsoft Office 2010), arkuszu kalkulacyjnym, programach do animacji lub programach do tworzenia prezentacji multimedialnych. Na zajęciach zawsze jest czas przeznaczony na gry logiczne, zręcznościowe lub sieciowe.
Uczniowie biorą udział w ogólnopolskich konkursach na grafikę komputerową oraz w międzynarodowym konkursie informatycznym Baltie.Wyróżniona praca Mateusza w ogólnopolskim konkursie "Człowiek-Ziemia-Kosmos" z okazji 400 rocznicy urodzin Jana Heweliusza