Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


 
pozalekcyjne

1. Zajęcia pozalekcyjne w ramach kompetencji kluczowych:Język angielski - kółko teatralne

Zajęcia organizowane są przez
mgr Joannę Karwot

 

Więcej…
 
Przyroda

Zajęcia organizowane są przez
mgr Renatę Mróz

 

 

Więcej…
 
Zajęcia z przedsiębiorczości

"Trening twórczości i umiejętności interpersonalnych"

Zajęcia organizowane są przez
mgr Agnieszkę Idżkiewicz

 

Więcej…
 
Matematyka - "kawiarenka origami"

Zajęcia organizowane są przez
mgr Magdalenę Glac

 

 

Więcej…
 
Muzyka

Zajęcia organizowane są przez
mgr Grażynę Mrowiec

 

Więcej…
 
Zajęcia teatralno-kulturowe

Zajęcia organizowane są przez
mgr Katarzynę Krzempek Ślezińską,
mgr Bogusławę Cholewę-Gałuszkę

 

Więcej…
 
Informatyka

Zajęcia organizowane są przez
mgr Tomasza Hermę

 

Więcej…
 
Plastyka

Zajęcia organizowane są przez
mgr Urszulę Górnicką-Hermę

 

Więcej…